Aktualności

Wyjazdy wakacyjne już od złotówki !!!

| 2014.07.03

Szanowni Pasażerowie,
Wyjazdy wakacyjne z PKS-em Olsztyn już od złotówki. Na okres wakacji udostępniliśmy promocyjne ceny biletów na kursy dalekobieżne:                 Lublin, Białystok, Gliwice, Krynica Morska, Warszawa, Kraków, Katowice - już od złotówki!
Tanie bilety dostępne są tylko przy zakupie przez stronę internetową: www.pks.olsztyn.pl lub e-podróżnik.pl.

Wyszukaj połączenie i kup bilet. Tanie e-podróżowanie tylko z PKS Olszyn i portalem e-podróżnik.pl

Ważny komunikat dla Podróżnych !!!

| 2014.06.26

Szanowni Pasażerowie,

Informujemy , że w dniach od 30.06.2014 do 31.08.2014 nie będą wykonywane kursy niżej wymienionych relacji:

Radostowo - Olsztyn godz.06:15

Olsztyn - Radostowo godz.16:00

Jeziorany - Olsztyn godz.06:20

Olsztyn - Jeziorany godz.14:45

Jeziorany - Olsztyn godz.05:35

Jeziorany - Olsztyn godz.16:10

Kwiecewo - Olsztyn godz.06:30

Olsztyn - Kwiecewo godz.15:45

Natomiast kursy relacji:

Reszel - Olsztyn godz.06:00

Olsztyn - Reszel godz.15:30

Wykonywane będą od poniedziałku do piątku.

Uwaga !!!

| 2014.06.26

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że kurs Olsztyn - Kaliningrad - Olsztyn, nie będzie wykonywany do odwołania.

Za utrudnienia w komunikacji przepraszamy.

Już za kilka dni otwarcie Linii Wakacyjnych !!!

| 2014.06.23

Już od 28 czerwca nowe wakacyjne połączenia:

Olsztyn - Krynica Morska
7:00 -> 9:55
19:55 <- 17:00

Olsztyn - Gliwice
19:15 -> 5:45
5:40 <- 19:00

Cena biletu: Krynica Morska 30 zł, 30 % zniżki dla dzieci i młodzieży do 13 lat.

                  Gliwice 87 zł, 20 % zniżki dla dzieci, uczniów i studentów do 26 r.ż.

Kursy realizowane będą do 31 sierpnia 2014r.

Kup bilet za pomocą telefonu !!!

| 2014.06.12

Kup bilet na wszystkie trasy lokalne za pomocą telefonu komórkowego z systemem Android.

Zainstaluj w swoim Smartfonie bezpłatną aplikację e-podróżnik.pl za pomocą której kupisz bilet na wybraną przez siebie trasę.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inno.epodroznik.android&hl=pl ) oraz na Android Apps, posiada rozbudowane funkcje informacyjne, w szczegółach połączenia występują między innymi cena, trasa oraz informacja o przewoźniku, wraz z numerem telefonu.

Aplikacja wymaga dostepu do internetu, aby dane były aktualizowane na bieżąco.

 

Wyniki konkursu fotograficznego !!!

| 2014.06.09

1 miejsce w konkursie fotograficznym zajął Pan Paweł.C., zdjęcie uzyskało 380 polubień .
2 miejsce zajął Pan Michał. D., zdjęcie uzyskało 154 polubienia.
3 miejsce zajął Pan Radosław.Ch., zdjęcie uzyskało 144 polubienia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w siedzibie firmy. 
Dworzec PKS Olsztyn, Plac Konstytucji 3 maja 2a, 
W godz. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Konkurs "10 przejazd gratis"

| 2014.06.03

Zapraszamy do nabycia w kasach biletowych Dworca PKS kuponów konkursowych umożliwiających 10 przejazd gratis !!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej, lub na facebook-owym profilu

https://www.facebook.com/PksOlsztyn

Regulamin Konkursu:

„10 przejazd gratis”

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu:

Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn.

Czas trwania Konkursu: od 04.06.2014 r do 18.08.2014.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także do osób, które w dniu ukończenia Konkursu będą miały ukończone 16 lat (za zgodą ich przedstawicieli ustawowych/rodziców lub opiekunów), które w okresie jego trwania będą korzystać z biletów jednorazowych (Uczestnicy).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Zakup biletu jednorazowego, szkolnego, ulgowego lub pracowniczego w czasie trwania Konkursu w kasie Organizatora Konkursu w Olsztynie, na linie autobusowe obsługiwane przez Organizatora upoważnia do udziału w Konkursie.

Kupon upoważniający do co 10 darmowego przejazdu wydawany będzie przy zakupie wyżej wymienionego biletu w okresie trwania Konkursu w kasie biletowej PKS w Olsztynie.

Czytelne wypełnienie kupon (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, własnoręczny podpis, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) zapewnia Uczestnikowi co 10 darmowy przejazd.

Kupon należy pokazać w kasie przy zakupie każdego biletu, aby móc otrzymać potwierdzenie jego nabycia i jednocześnie odznaczyć liczbę pozostały przejazdów, które upoważniają do co 10 przejazdu gratis.

3. Zasady nabycia kuponu:

Kupon upoważniający do co 10 darmowego przejazdu wydawany będzie przy zakupie wyżej wymienionego biletu w okresie trwania Konkursu w kasie biletowej PKS w Olsztynie.

Wypełniony kupon i wykorzystanie 10 darmowego przejazdu, upoważnia do nabycia nowego kuponu. Kupony co 10 darmowy przejazd można nabywać i korzystać z nich do 04.08.2014 r.

4. Zasady ogólne Konkursu:

Regulamin i termin trwania Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pks.olsztyn.pl i na Facebook-u (https://www.facebook.com/PksOlsztyn).

Za kupony nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie pozostają własnością Organizatora.

5. Postanowienia końcowe:

Wzięcie udziału w Konkursie oraz złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie konkursowym oznacza zgodę Uczestnika na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu Konkursu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora Konkursu tylko do potrzeb Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Dane osobowe i Polityka Prywatności:

Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikom serwisu przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania i usuwania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Zwycięzcom.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy 10-417, ul. Towarowa 20.

Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Płać kartą za bilet u kierowcy !!!

| 2014.05.05

Zapraszamy do dokonywania płatności kartą płatniczą u kierowcy autobusu na trasach dalekobieżnych.

Informujemy również, że w kasach biletowych na dworcu PKS w Olsztynie można dokonywać bezgotówkowych płatności za bilety o wartości do 50 zł kartą płatniczą. Jednocześnie po zakupie biletu mogą Państwo wypłacić jednorazowo do 200 zł.

 

Konkurs "Chwila wspomnień z PKS Olsztyn"

| 2014.04.25

Zapraszamy do wzięcia udziału w facebookowym konkursie fotograficznym. 

Zrób i wyślij zdjęcie na facebooka zawierające temat przewodni PKS Olsztyn, Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone!!!!

Główna nagroda- aparat fotograficzny !!! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, więcej informacji na stronie facebookowej

www.facebook.com/PksOlsztyn

Czas trwania konkursu 28.04- 23.05.2014

 

 

Regulamin konkursu

                                                       Konkurs fotograficzny "chwila wspomnień z PKS Olsztyn"

 § 1.

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu ("Konkurs") jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn.

Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin") oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 2.

Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "Uczestnicy").

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz wszelkich innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3.

Przedmiot i zasady przeprowadzenia Konkursu

Czas trwania konkursu: 28.04.2014 r. - 23.05.2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech osób, które w dniach 28 Kwietnia do 23 Maja 2014 r., wyślą zdjęcie zawierające temat PKS Olsztyn. Osoby zostaną wyłonione poprzez najwiekszą ilość głosów oddanych na zdjęcie (Największa ilość polubień). Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 26 Maja 2014 roku. Poprzez zdjęcie zawierające temat PKS Olsztyn organizator rozumie: zdjęcia autobusów PKS Olsztyn, zdjęcia architektury PKS Olsztyn. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyemitowania zdjęć, które będą kopiowane ze stron internetowych i jednocześnie nie będą prywatną galerią osoby biorącej udział w konkursie, oraz zdjęć kopiowanych ze strony www.pks.olsztyn.pl

Pośród wszystkich propozycji wybrana zostanią 3 osoby z najwiekszą ilością głosów oddanych na ich zdjęcie. Osoba z najwiekszą ilością głosów oddanych na zdjęcie konkursowe otrzyma nagrodę główną w postaci apartau cyfrowego, 2 osoba otrzyma 2 darmowe przejazdy na trasie do wyboru Olsztyn- Kraków- Olsztyn, Olsztyn- Katowice- Olsztyn, Olsztyn- Warszawa- Olsztyn, 3 osoba otrzyma gadżety PKS Olsztyn (smycz, kubek, długopis).

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie zdjęcia jako załącznik na stronę

https://pl-pl.facebook.com/PksOlsztyn w treści wiadomości należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkana, numer telefonu.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody z uwagi na niski poziom zgłoszonych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu, jego unieważnienia bez podania przyczyny, przyznania mniejszej liczby nagród lub nagród innych niż wymienione w Regulaminie.

Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw, uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§4.

Zasady przekazania nagród

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 Maja 2014 roku.

na stronie www.pks.olsztyn.pl i www.facebook.com/PksOlsztyn. Zwycięzcy Konkursu zostana powiadomieni telefonicznie o wygraniu nagrody
i poproszoni o przybycie do biura PKS w Olsztynie S.A. mieszczącego się
w Olsztynie, Plac Konstytucji 3-maja 2a, 10-417 Olsztyn, aby Organizator mógł przekazać nagrody.

Warunkiem otrzymania nagrody jest przybycie Zwycięzcy we wskazanym terminie.

Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie ma obowiązek zapoznania sie z regulaminem dostepnym na stronie: www.pks.olsztyn.pl i www.facebook.com/PksOlsztyn.

Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie pozostają własnością Organizatora.

§5.

Prawa autorskie

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika na nieodpłatne przeniesienie na PKS w Olsztynie S. A. autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) do zgłoszonej nazwy na wszystkich polach eksploatacji i na wykonywanie praw zależnych.

Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez niego pracy oraz do przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy.

§6.

Dane osobowe i Polityka Prywatności

Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom serwisu przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania i usuwania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie,
ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn.

 

Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych adresów
e-mail Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi !!!

| 2014.04.25

                                               Szanowni Pasażerowie,

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że od 1 Maja 2014r wprowadzamy nową usługę:

Możliwość płatności kartą u kierowcy w autobusach na trasach dalekobieżnych.

Jednocześnie w kasach po zakupie biletu będzie można wypłacić jednorazowo do 200 zł, skorzystać z usługi może każdy kto ma odpowiednią kartę Visa, MasterCard, Maestro w jednym z kilkunastu banków oferujących usługę.

PayPass jest kolejną usługą transakcji bezgotówkowej. System oferuje płatności zbliżeniowe dokonywane kartą, ale bez konieczności składania podpisu, ani wprowadzania kodu PIN. Istnieje jednak limit takiej operacji wynoszący 50 zł.

                                    Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.