Ankieta

Badanie ma na celu ocenę jakości usług oferowanych przez PKS w Olsztynie S.A. oraz określenie poziomu satysfakcji pasażerów z nich korzystających. Jest ona anonimowa, a jej wyniki stanowią dla nas cenną informację i pozwolą na dostosowanie usług do Państwa potrzeb.

Proszę wskazać przy użyciu 5-stopniowej skali poziom zadowolenia z podanych niżej cech.