Historia i zdjęcia

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie jest spadkobiercą powołanego w marcu 1945 roku, na wniosek ówczesnego Ministra Komunikacji Jana Rabanowskiego, Państwowego Urzędu Samochodowego.

Formalnie P.K.S. powołano do życia dekretem Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1946 roku. Pierwsze bazy okręgowe P.K.S. powstały w:

* Warszawie

* Łodzi

* Gdańsku

* Katowicach

* Poznaniu

* Olsztynie

* Lublinie

* Kielcach.

W 1950 r. na mocy decyzji politycznych P.K.S. wchłonęła prywatne oraz spółdzielcze przedsiębiorstwa transportowe (Spedytor, Hartwig, Społem). Od tej pory organizacja ta stała się faktycznym monopolistą w przewozach osobowych i towarowych na terenie całego kraju.

W roku 1960 doszło do następnej reorganizacji. Powstało 17 wojewódzkich przedsiębiorstw P.K.S. między innymi w Olsztynie.

Olsztyński oddział pierwsze regularne połączenie otworzył w roku 1945 na trasie Olsztyn - Lidzbark Warmiński, a następne tego samego roku na trasie Olsztyn – Mrągowo, a w 1946 roku linię Mrągowo-Węgorzewo.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju przedsiębiorstwa P. K. S., oraz dla miasta Olsztyn było przeniesienie dworca autobusowego z ulicy Partyzantów do nowo wybudowanego, nowoczesnego na tamte czasy, kompleksu dworców autobusowego i kolejowego znajdujących się we wschodniej części miasta u zbiegu ulic: Lubelskiej, Kościuszki, Kaliningradzkiej i Partyzantów. 24 stycznia 1972 r. dokonano oficjalnego otwarcia nowego dworca autobusowego w Olsztynie.

Już 3 lata później, w roku 1974 Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przystąpiło do realizacji nowej inwestycji przy ul. Towarowej 20. Na obszarze ok. 10 ha rozpoczęła się budowa nowej bazy. Do końca 1983 r. całe zaplecze sukcesywnie przenoszono z dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej do miejsca nowej lokalizacji przy ul. Towarowej, równolegle z oddawaniem nowo wybudowanych obiektów do użytku. Nowa inwestycja składała się z:

* oddziału przewozów osobowych, który zajął powierzchnię 4,3 ha (stan posiadania-250 pojazdów w tym 169 autobusów);

* oddziału przewozów towarowych o powierzchni 3,3 ha (stan posiadania-300 pojazdów w tym163 samochody ciężarowe);

* centrali zaopatrzenia w części o powierzchni 1,1 ha.  

Obecnie Przedsiębiortswo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna, oferuje Państwu szeroką gamę usług min:

* PRZEWOZY REGIONALNE I KRAJOWE

* WYCIECZKI SZKOLNE

* PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE

* PRZEWOZY OKOLICZNOŚCIOWE

* STACJĘ DIAGNOSTYCZNĄ

* SERWIS TACHOGRAFÓW

* WYNAJEM AUTOKARÓW

Dewizą Naszej Firmy jest bezpieczeństwo, komfort i niezawodność! 

Przedsiębiortswo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna, współpracuje również z Państwowym Liceum Plastycznym ,

organizując wystawy prac uczniów w głównym holu przy kasach.