O firmie

    Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna niniejszym w dniu 31 maja 2013r. udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.pks.olsztyn.pl drugie zawiadomienie o zamiarze planu podziału Spółki (patrz IIZawiadomieniePKSwOlsztynieS.A.oZamiarzePodzialuSpolki_str.1, IIZawiadomieniePKSwOlsztynieS.A.oZamiarzePodzialuSpolki_str.2 na dole strony w kolumnie Dokumenty)

                                                                                                                                                                  Aktualizacja J.S. 31-05-2013r. g. 17:45   

   Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna niniejszym w dniu 31 maja 2013r. udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.pks.olsztyn.pl opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2010, 2011 i 2012  (patrz OpiniaIRaportZBadaniaSprawozdaniaFinansowegoZaRok2010.pdf, OpiniaIRaportZBadaniaSprawozdaniaFinansowegoZaRok2011.pdf, OpiniaIRaportZBadaniaSprawozdaniaFinansowegoZaRok2012.pdf na dole strony w kolumnie Dokumenty)

                                                                                                                                                                  Aktualizacja J.S. 31-05-2013r. g. 15:19     

    Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna niniejszym w dniu 23 maja 2013r. udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.pks.olsztyn.pl  pisemne sprawozdanie uzasadniające podział Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (patrz PisemneSprawozdanieUzasadniajacePodzialSpolkiPKSwOlsztynie.pdf na dole strony w kolumnie Dokumenty)

                                                                                                                                                                 Aktualizacja J.Ch. 23-05-2013r. g. 17:38

   Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna niniejszym przedstawia opinię biegłego rewidenta z badania planu podziału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna. Zarząd z dniem 17 maja 2013r. udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.pks.olsztyn.pl opinię biegłego rewidenta z planu podziału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. (patrz OpiniaBieglegoRewidentaZBadaniaPlanuPodzialuPKSwOlsztynieSA.pdf na dole strony w kolumnie Dokumenty)

                                                                                                                                                                Aktualizacja J.Ch. 17-05-2013r. g. 17:40

   Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu podziału Spółki. Ponadto działając na podstawie art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki niniejszym z dniem 28 lutego 2013 roku udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.pks.olsztyn.pl plan podziału Spółki wraz z załącznikami (patrz planpodzialuspolkiwrazzzalacznikami.pdf na dole strony w kolumnie Dokumenty)

                                                                                                                                                                Aktualizacja J. Ch. 28-02-2013r. g. 19:59

   Jesteśmy czołowym przewoźnikiem Warmii i Mazur. Codziennie nasze autobusy docierają do setek miejscowości województwa warmińsko - mazurskiego oraz do większych miast na terenie całej Polski. Bogate tradycje i blisko 70-letnie doświadczenie wiążą się również ze stałą troską o bezpieczeństwo podróżnych. Sukcesywnie usprawniamy system pracy, stale podnosimy kwalifikacje kadry, a co za tym idzie – jakość świadczonych usług. Dla Ciebie zapewniamy nowoczesne wyposażenie naszych autobusów. Doświadczenie to, mamy nadzieję wykorzystać dobrze - usprawniając system pracy, modernizując sukcesywnie tabor i podnosząc stale jakość świadczonych usług - tak abyśmy wypracowali i utrzymali pozycje przewoźnika nowoczesnego, chętnie wybieranego przez Was - drodzy Pasażerowie.

Nasze największe atuty:

  • ustabilizowana pozycja na rynku

  • rozwinięta sieć linii autobusowych w komunikacji lokalnej oraz dalekobieżnej

  • wysokie umiejętności zawodowe kierowców i mechaników

  • rzetelna, miła, fachowa obsługa

  • profesjonalna kadra zarządzająca

  • konkurencyjne ceny

TWÓJ KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE